top of page

תקנון חברות באתר

אני מעוניין לקבל מקהילת להיות מורה דברי פרסום (לרבות ומבלי לגרוע, מבצעים, הטבות, הודעות, אירועים, הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף), אשר ישוגרו אלי, באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ( IVR ), הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (SMS) או בכל אמצעי תקשורת אחר. באפשרותי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בנפרד ובהתאמה: ליניב מיכאלי או לקהילת להיות מורה.

תנאים משפטיים

הפרטים האישיים שמסרתי לעיל (כגון: טלפון, טלפון נייד ודואר אלקטרוני), יעודכנו באתר להיות מורה. מובהר כי כל הפרטים שאמסור לכם ישמרו וינוהלו במאגרי מידע שלכם. אני מסכים שאתר להיות מורה תקבל, תשמור ותשתמש בכל המידע לצורך שיקולי אשראי, ניהול שוטף, איתור ומניעת הונאות.

bottom of page